Styrelsen Brf Hallen

Ordförande:

Per-Erik Johansson, Storvretsvägen 88

Vicevärd:


Kathrine Hultman-Eriksson, Storvretsvägen 86

Ledamöter:

Kristina Löwenberg, Storvretsvägen 76. Sekreterare


Christer Johansson, Storvretsvägen 74
Tom Söderlund, Storvretsvägen 80


Suppleanter


Nikoalos Babkas, Storvretsvägen 70


 

Monika Engström, Storvretsvägen 80